Werkgroepen binnen FH Nijlen

Clubbestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit een groep vrijwillige bestuursmedewerkers.

  • Jos Jacobs

  • Ilse Jacobs

  • Marc Vydt

  • Gust Verelst

  • Marc Jacobs

  • Tim Jacobs

  • Luc Haesen

  • Jan Bouwmeister

  • Gerry Leemans

De vergaderingen vinden maandelijks plaats en worden aangekondigd op onze website.

Kalender bestuursvergaderingen

Maandag 23/10 om 20u00 tot 21u00
Maandag 27/11 om 20u00 tot 21u00
Maandag 18/12 om 20u00 tot 21u00

Daarbuiten kunnen we rekenen een pak vrijwilligers die werkzaam voor een bepaalde taak. Deze medewerkers zetelen niet in het dagelijks bestuur, maar ze nemen wel een specifieke taak voor hun rekening. Het spreekt voor zich dat een uitbreiding en aanpassing van het takenpakket een continu gegeven zal zijn.

 

Secretariaat, pers en communicatie

- Kalenderopmaak (competitie & beker)
- Inplannen bekercompetitie en kalenderwijzingen tijdens het seizoen
- Verzekering, ongevallen, mutualiteitsformulieren
- Interne ledenadministratie
- Communicatie met gemeente en bonden (Volley Antwerpen, Volley Gewest Herentals en Volley Vlaanderen)
- Opstellen & opvolgen subsidies
- Communicatie met pers en media
- Klaarleggen wedstrijdbladen + formulieren : medewerker Eddy Stassyns
- Beheer website
- Administratieve ondersteuning clubwerking
Het aanspreekpunt voor deze administratieve cel : Gerry Leemans

 

Sportief beleid

- Teamleaders eerste ploegen : dames 1 en heren 1 worden opgevolgd door Jos Jacobs
- Aantrekken van nieuwe trainers en spe(e)l(st)ers in functie van het algemene sportbeleid.
- Scouten van seniors en jeugd met het oog op eventuele transfers.
- Ploegindelingen
- Eerstelijns contact trainers + spelers
Deze cel wordt opgevolgd door het dagelijks bestuur en de voorzitter : Jos Jacobs

 

Financien

- Schatbewaarder
- Weergeven budget: maand en jaarbudget
- Facturatie en boekhouding
- Opmaken week en weekenddienst
Het aanspreekpunt voor deze cel is de penningmeester : Ilse Jacobs

 

Jeugdbeleid

- Eén persoon is de eindverantwoordelijke voor het jeugdbeleid : De jeugdcoördinatoren meisjes neemt ook de meisjesafdeling voor zijn rekening en voor de jongens zal Wim Marien het nodige doen.
- Ontwikkelen en begeleiden van nieuwe activiteiten.
- Contacten verzorgen met de ouders. Vragen van sportieve aard.
- Verzorgen van het jeugdsecretariaat
- Publicatie jeugdzaken op de website
- Organiseren van diverse wervingsacties voor nieuwe jeugdleden.
- Rijschema's maken voor de diverse jeugdteams
- Mee bewaken van het sportbeleidsplan en het jeugdcharter
- Aanduiden van ploegbegeleiders voor de jeugdteams
- Bezorgen van alle coördinaten van de spelers van de diverse teams aan de diverse trainers
- Organiseren van algemene jeugdvergadering voor spelers + ouders(meedelen ploegindelingen - structuur - verantwoordelijkheden).
- Organiseren van trainersvergaderingen met de jeugdtrainers.
Deze uitgebreide werkgroep wordt opgevolgd door de jeugdverantwoordelijken, Wim Marien volgt de jongens. Op dit moment worden de meisjes opgevolgd door Alwin, Gerry en Tim Luyten. Alwin neemt de U11 en U13, Gerry en Tim L volgen de U15 en U17/U19 wat op

 


Events

- Coördinatie & opvolging van diverse niet-sportieve activiteiten
- Coördineert en helpt eventueel mee met de organisatie van alle activiteiten voor-tijdens-na het seizoen. De verantwoordelijke houdt een oogje in het zeil bij organisatie vanuit de teams en stuurt bij waar nodig… met speciale aandacht voor timing-publiciteit enz…
Deze cel wordt opgevolgd door Jos Jacobs

 

Logistieke ondersteuning

- Hierin vallen alle logistieke ondersteuningen bij FH voor de sportieve als niet sportieve werking. Dit gaat van herstellingen aan de sporthal tot aanduidingen markeerders. Enkele highlights van de opvolging
- Kantine Katerstraat verantwoordelijke: Marc Jacobs
- Cafetaria verantwoordelijke - bestellingen brouwer : Marc Vydt
- Beheer sleutels sporthal : Gerry Leemans
- Inkomverantwoordelijke Heren 1 en Dames 1: Jan Bouwmeister
- Aanstellen jeugdscheidsrechters : Gust Verelst
- Aanstellen markeerder : Luc Haesen
- Reclameborden : Jos Jacobs
- Kledinglijn FH: Kathleen Ceuppens
Deze werkgroep wordt zoals u kan zien opgevolgd door het dagelijkse bestuur

Powered by: EGW - Updated by Gerry Leemans.
Gelieve uw opmerkingen & vragen m.b.t. de website te melden via webmaster@FHnijlen.be
Op de hoogte blijven van FH nieuws? Schrijf in op onze nieuwsbrief via info@FHnijlen.be