Onze jeugdwerking : garantie op de toekomst

We willen bij FH sterk investeren in jeugdbeleid, op die manier zullen we als club blijven bevestigen en doorgroeien. Hiervoor werd een werkgroep rond jeugdwerking opgesteld die onder leiding van de jeugdcoördinator diverse initiatieven uitwerkt.

Er werd ondertussen een technische leerlijn, jeugdbeleidsplan en sportief charter uitgetekend en opgesteld. Op de pagina's bij jeugdwerking krijgt u enkele concreet uitgewerkte voorbeelden, als u meer wenst te weten over de eindtermen van de technische leerlijn kan u onze jeugdcoördinator contacteren.

Op diverse vergaderingen met de jeugdtrainers zal dit worden doorgesproken zodat eender werkt binnen duidelijk omlijnde afspraken

 

De jeugdcoördinator

Uiteraard is communicatie zeer belangrijk om de hieronder vermelde doelstellingen te halen.  Er moet enerzijds communicatie zijn tussen de verschillende trainers. Zowel tussen de jeugdtrainers onderling als met de trainers van de seniorenploegen. Anderzijds moet er ook communicatie zijn naar de jeugdspelers en hun ouders toe. Hier spelen ook de peter en/of meter een belangrijke rol.

De jeugdverantwoordelijke heeft een belangrijke functie voor een goede werking van de club en doorstroming van onze jeugdspelers naar de seniorenploegen.  

  • Organiseren van trainersvergaderingen

  • Bijwonen van trainingen en wedstrijden

  • Aanspreekpunt voor de ouders bij vragen of problemen

  • Motiveren van trainers voor het volgen van opleidingen en clinics

  • Het bepalen van ploegindelingen in overleg met de trainers

  • Het aanstellen van trainers voor elke trainingsgroep

  • Het motiveren van oudere jeugdspelers om te assisteren bij jongere jeugdtrainingen

  • Motiveren van ouders om zich te engageren als peter/meter van een jeugdploeg

 

Sportief Charter

Elk lid onderschrijft bovenstaande afspraken in het sportief charter dat van toepassing is op alle jeugdploegenn en naar uitbreiding de ganse club

 

Doelstellingen op middellange en korte termijn

Dames

Bij onze U17 en U15 hebben we verschillende talentrijke speelsters spelen bij FH Nijlen. Daarom moet het doel zijn om binnen dit en 2 jaar opnieuw een damesploeg in divisie te hebben. Dit om zo onze speelsters wedstrijden om voldoende hoog niveau aan te bieden. Momenteel zijn er al enkele jeugdspeelsters die meespelen en andere die al regelmatig meetrainen. Concreet was het doel om in het seizoen 2014 – 2015 minimum top 4 te spelen in 1ste provinciale. En het seizoen erna, al dan niet via eindronde op te gaan. Op het einde van het seizoen 2014-2015 zijn we hier reeds in geslaagd door te promoveren naar de landelijke reeksen. De eerste damesploeg mocht naar de eindronde, daar werd de promotie afgedwongen. Voor de komende twee jaar, richting 2016-2017 willen we doorgroeien naar 1e landelijke, maar allereerst een stabiele landelijke positie innemen

Heren

Bij onze heren hebben we nu al enkele talentvolle spelers die meetrainen en spelen in de 1ste ploeg. De doelstelling ligt hier om verschillende jeugdspelers de kans te geven mee te spelen in de reservematch om zo ervaring om hoog niveau op te doen. Hun doelstelling is om mee te draaien aan de kop van het klassement. Meer belangrijk nog gaat zijn om de jeugd voldoende speelkansen te geven zodat verschillende jeugdspelers in de komende seizoenen een basisplaats waardig zijn. 

Jeugd - meisjes/jongens

Bij FH Nijlen willen we graag elke jeugdspeler, zowel de meer competitieve als de recreatieve zowel de getalenteerde als de minder-getalenteerde, laten volleybal spelen op zijn/haar eigen niveau en met zijn/haar ambities.  Daarom is het doel om van U17 tot U11 zowel minstens 1 provinciale als 1 regionale ploeg te hebben. Uiteraard wordt elke ploeg voorzien van een bekwame trainer. Elke jeugdspeler willen we de kans geven om minstens 2x per week te trainen met de eigen ploeg. De meer getalenteerde spelers geven we de mogelijkheid om nog eens extra te trainen met een andere ploeg. Dit kan ofwel met een seniorenploeg zijn ofwel met een oudere jeugdploeg.

 

Meetrainen en spelen met seniorenploegen

Onze provinciale jeugdploegen geven we de kans om mee te trainen en/of spelen met onze seniorenploegen die ook spelen in provinciale of divisie reeksen. Onze jeugdspelers die op regionaal niveau spelen zullen de mogelijkheid krijgen om met onze gewestelijke ploegen mee te trainen/spelen. Zo krijgt elke speler indien hij/zij dit zelf wil de kans om op hoger niveau mee te spelen en zo ervaring op te doen en zich verder te ontwikkelen.

 

Internationale tornooien en (sport)evenementen

Tijdens vakantieperiodes proberen we ervoor te zorgen dat er actief wordt deelgenomen aan internationale tornooien, JCL en andere jeugdinitiatieven. Ook interne stagetrainingen en sociale evenementen.

 

Aantrekken van nieuwe leden

Aangezien we momenteel niet zoveel jongere leden hebben zijn er enkele initiatieven om nieuwe leden aan te trekken. 

 • Uitdelen van Flyers op scholen
 • ‘Breng-je-vriendje-mee’ – dag
 • De Zandbak

Het uitdelen van flyers en ‘Breng-je-vriendje-mee’ – dag wordt reeds enkele jaren op het einde van het seizoen gedaan om tegen het begin van het komende seizoen nieuwe leden te hebben bij de allerjongsten.

In het seizoen 2015-2016 is er ook een vervolg gepland van de 3 nieuwe projecten om reeds in het begin van het seizoen kinderen te laten sporten bij FH Nijlen.  

Deze projecten zijn:

 • Deelname aan Multimoveproject georganiseerd door de gemeente Nijlen
 • Deelname aan “Week van de sportclub”
 • Deelname aan de SNS-pas

 

Peter/Meter

In het seizoen 2013 - 2014 is er gestart om voor elke ploeg een meter of peter te voorzien. Deze taak, die vervuld wordt door een mama en/of papa van 1 van de spelers, bestaat erin om als contactpersoon van de ploeg te fungeren. Zij staan mee in voor een vlotte communicatie tussen bestuur en ouders van de jeugdspelers. Afgelopen seizoen hadden reeds enkele ploegen een meter/peter.  In het seizoen 2015- 2016 zal elke jeugdploeg een peter en/of meter hebben.

 

De Zandbak

 

Opleiding trainers

 

Powered by: EGW - Updated by Gerry Leemans.
Gelieve uw opmerkingen & vragen m.b.t. de website te melden via webmaster@FHnijlen.be
Op de hoogte blijven van FH nieuws? Schrijf in op onze nieuwsbrief via info@FHnijlen.be