Rechten van het Kind in de Sport

FH Nijlen ondertekende in 2014 het Panathlon charter.

Met het ondertekenen van dit charter ga je als club de verbintenis aan om heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

  • De positieve waarden in de jeugdsport nastreven, actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning.

  • Het voortzetten van inspanningen om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

  • Het feit erkennen en aanvaarden dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en gezonde maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

  • De steun van sponsors en media verwelkomen, maar geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport

We verklaren als club dat:

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Lees hier de volledige verklaring in het panathlon charter

 

Powered by: EGW - Updated by Gerry Leemans.
Gelieve uw opmerkingen & vragen m.b.t. de website te melden via webmaster@FHnijlen.be
Op de hoogte blijven van FH nieuws? Schrijf in op onze nieuwsbrief via info@FHnijlen.be