De Zandbak

Sinds enkele jaren zijn we gestart met een bewegingsschool genaamd ‘De Zandbak’. Dit in relatie met de naam van onze sporthal. (’t Zand)

Kunnen spelen en bewegen maken onderdeel uit van het dagelijkse leven en dragen bij tot de algemene ontwikkeling en groei van elk kind. Een concept als de Bewegingsschool leert kinderen niet alleen zichzelf, maar ook de anderen en hun omgeving beter kennen. Elk kind moet de mogelijkheid krijgen om zelf te ontdekken wat het kan en niet kan.

Bij FH Nijlen starten we met een eigen mixvorm van bewegings -en volleybalschool. Bijzonder daar is de methodiek, die vertrekt van de individuele mogelijkheden van het kind. Vanuit deze benadering wordt een globale motorische, affectieve en sociale ontwikkeling van het kind gestimuleerd.


Bij FH zal de nadruk liggen op balvaardigheden, bewust bewegen, evenwicht, ritmegevoel, ruimteperceptie … Verschillende vormen van algemene bewegingsvaardigheid (kruipen, rollen, klimmen, klauteren, springen ...) en van algemene balvaardigheid (rollen, kaatsen, gooien, botsen ...) komen aan bod.


Naast de algemene motoriek worden ook cognitieve en psychosociale vaardigheden ontwikkeld: samenspel, opdrachten uitvoeren in groep en vertrouwen in trainer en/of ouders worden eveneens
meegenomen. Er wordt een kleine knipoog naar volleybal gegeven, maar het gaat in de eerste plaats om bewegen en om de beleving, het plezier van sport en spel!

Voor wie: jongens/meisjes van 4 tot 7 jaar. (3-jarigen mogelijk mits met begeleiding van 1 v/d ouders)                       

Wanneer: elke zaterdag van 9u00 tot 10u00 vanaf zaterdag 14 januari 2017. De exacte kalender kan u terugvinden op de site.
Waar :  sporthal ’t Zand,  Zandlaan 44, 2560 Nijlen.

Deelname prijs : slechts € 35 euro voor 10 weken (inclusief sportverzekering)! Kinderen die deelnamen aan de 1e reeks betalen slechts € 25

Interesse of vrijblijvende inlichtingen : bij onze clubsecretaris Gerry Leemans, via secretariaat@FHnijlen.be  of 0494/80.48.54


Deelnameplaatsen zijn beperkt.
Sportschoentjes  of turnpantoffels verplicht !

De eerste les mag je gratis testen

Zandbak

 

Powered by: EGW - Updated by Gerry Leemans.
Gelieve uw opmerkingen & vragen m.b.t. de website te melden via webmaster@FHnijlen.be
Op de hoogte blijven van FH nieuws? Schrijf in op onze nieuwsbrief via info@FHnijlen.be