COVID - Sporthallen en wedstrijdverloop

Bijzondere tijden vragen bijzondere regels en afspraken. Om de weg nog te vinden, hebben we alles gebundeld. Lees onderstaande goed door. Kijk ook zeker naar het vernieuwde wedstrijdverloop (protocols)

Sporthalafspraken

Kleedkamers of niet ? Toeschouwers welkom of niet ? Hoeveel toeschouwers kunnen er mee ? Registratieplicht ? Watervoorziening ? Overal gelden andere regels, voor u naar een match gaat kijken of spelen, kan u best onderstaande info raadplegen. Kies de juiste sporthal, download de pdf en informeer jezelf en je ploeg

Voor provinciale, gewestelijke en alle jeugdreeksen : 

In nationale hanteert men (helaas) een ander principe : de bezoekende club wordt verwacht de website van de thuisspelende club te consulteren met betrekking tot deze regelgeving en de bezochte club mailt de tegenstander.

Het wedstrijdverloop zelf 

Algemeen :

- Mondmasker verplicht voor coaches, begeleiding en wisselspelers vanaf 12 jaar. Iedereen ouder dan 12 jaar draagt een mondmasker. U mag enkel het masker afdoen als de opwarming effectief start, dus ook voor de opwarming aan de bank houdt u het masker  nog even op. Kijk zeker na hoe de truitjescontrole verloopt. Ook voor markeerders gelden de mondmaskerregels. In nationale zal men momenteel na elke rally de wedstrijdbal ontsmetten en werkt men toch met wisselbordjes. Deze bordjes moeten -bij voorkeur- altijd door dezelfde persoon gebruikt worden. Voor de provinciale, gewestelijke en jeugdwedstrijden zal het iets haalbaarder zijn, daar worden geen wisselbordjes gebruikt en wordt de bal voor elke set ontsmet. Spelers kunnen tijdens de match hun handen ontsmetten.

Bij het wisselen van kant na elke set moet in elke seniors- en jeugdreeks (zowel nationale als in onze provincie) de spelersbank ontsmet worden door iedere ploeg. Het is m.a.w. de ploeg die op de nieuwe reservebank toekomt die deze plaats eerst dient te ontsmetten.

Iedereen zorgt ook voor een herbruikbare drinkbus en elke ploeg zorgt voor ontsmettingsmiddel (ook op verplaatsing). De thuisploeg/thuisclub zorgt wel voor ontsmettingsmiddel voor de banken. Lees onderstaande goed door, wat er zitten eigen accenten per niveau in

Nationale (Heren A)

Algemene info kan je hier nalezen, klik hier

Voor het aangepaste wedstrijdprotocol (hoe verloopt een match) in pdf vorm : klik hier (zeker lezen)

Provinciale, gewestelijk en jeugd (alle andere teams)

Voor aangepaste wedstrijdprotocol in Antwerpen (hoe verloopt een match) in pdf vorm : klik hier (zeker lezen)

Wat bij besmetting (alle niveaus)?

Het schema kan u hier vinden, klik hier.

Als iemand van het team positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon de richtlijnen volgt die de overheid hem of haar oplegt. Wanneer de overheid het advies geeft om in quarantaine te gaan, is het dwingende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden, ook de betrokken ploeg traint niet tot de uitslag bekend is.  Deelname van spelers/speelsters aan wedstrijden/trainingen tijdens een periode waarin ze normaal in quarantaine zouden zijn, wordt door de bond beschouwd als een onrechtmatige deelname aan de wedstrijd en zal ook zo bestraft worden. Deelnemen aan trainingen wordt door de club aangepakt omdat ze hun ploeg en de andere teams in besmettingsgevaar brachten.

De nodige bewijsstukken dienen ook onmiddellijk vóór de voorziene wedstrijd worden overgemaakt, waarbij de wettelijke bepalingen inzake privacy met betrekking tot deze documenten wordt gegarandeerd.

Het gegeven dat een of meer spelers afwezig zijn in het team betekent de facto niet dat het uitstel of de afzegging van de wedstrijd wordt toegestaan: de normale invalbepalingen blijven steeds geldig en het blijft in essentie de bedoeling dat een zieke/geblesseerde speler door een wisselspeler vervangen wordt. Komt een team in de problemen omdat twee of meer spelers in quarantaine moeten waardoor er daarenboven geen team opgesteld kan worden, dan zal dit bekeken worden (herspelen forfait,...)

 

Gevolgen voor de wedstrijden indien een ploeg niet kan spelen?

Provincie Antwerpen : 

Als een wedstrijd niet kan doorgaan door Covid-19 (besmette spelers, spelers in quarantaine): zo snel mogelijk, zeker daags voor de voorziene wedstrijd wordt de competitieleider en de tegenstander verwittigd door de clubsecretaris. Hou daarom uw secretaris op de hoogte Het bewijs van onbeschikbaarheid dient binnen de7 kalenderdagen overgemaakt te worden aan de competitieleider (de wettelijke bepalingen inzake privacy met betrekking tot deze documenten worden gegarandeerd)
De betrokken club heeft 2 opties:
* De wedstrijd verplaatsen
* De wedstrijd niet spelen, dan verliest de ploeg met 3-0 (geen forfait dus geen puntenaftrek, geen kosten)

- Indien geopteerd wordt om de wedstrijd te verplaatsen, moet uiterlijk 20 dagen na de voorziene wedstrijddatum met de tegenpartij een akkoord gevonden worden voor een nieuwe datum (wedstrijden mogen op avonden in de week gespeeld worden). Indien de termijn van 20 dagen niet gerespecteerd wordt, kan de wedstrijdleiding de wedstrijd inplannen, eventueel op neutraal terrein. Indien de verplaatste wedstrijd uiteindelijk niet gespeeld wordt, verliest de in gebreke zijnde ploeg met 3 -0. Er worden momenteel geen administratieve kosten aangerekend voor wedstrijdverplaatsingen.

- Als een wedstrijd niet kan doorgaan door overmacht (zoals sluiting zaal door plaatselijke overheid, strengere overheidsmaatregelen waardoor de capaciteit van de zaal vermindert, ...), wordt dezelfde procedure gehanteerd zoals hiervoor beschreven. Echter zal er nooit 3-0 of 0-3 uitgesproken worden.

Voor de jeugdcompetitie niveau 1, in ons geval MU17 en Heren 1e gewest (Heren D), waar er meerdere reeksen zijn en/of waar de competitie in twee delen opgesplitst zijn, wordt het verloop van de competitie nauwlettend opgevolgd en kan de competitieformule later nog aangepast worden.

Nationale competitie : 

Bij een corona besmetting binnen een team kan het zijn dat er gedurende een periode door dat team geen wedstrijden gespeeld mogen worden. De betreffende club dient dit zo snel mogelijk aan covid@volleybelgium.be en de tegenstanders te laten weten. In overleg met de NOC-CNR, en na gunstig advies vanwege de COVID-cel, zal dan gezocht kunnen worden naar een vervangende datum voor de wedstrijd(en). De normale invalbepalingen blijven geldig en in essentie is het de bedoeling dat een zieke/geblesseerde speler door een wisselspeler vervangen wordt.

Indien er twee of meerdere spelers van een team met corona-gerelateerde klachten thuis moeten blijven en het team niet beschikt over voldoende wisselspelers moet de club zo snel mogelijk, en zeker daags vóór de voorziene wedstrijd, per mail contact opnemen met covid@volleybelgium.be. Er wordt dan per geval bekeken of de wedstrijd definitief moet worden afgezegd (forfait), dan wel of deze mag worden uitgesteld waarna er een vervangende datum gezocht moet worden. De nodige bewijsstukken (zoals doktersbriefjes, testresultaten, communicatie contact tracing, ..) dienen ook onmiddellijk vóór de voorziene wedstrijd worden overgemaakt, waarbij de wettelijke bepalingen inzake privacy met betrekking tot deze documenten wordt gegarandeerd.

Bij afzeggingen op het laatste moment, waarbij de bepalingen van de vorige paragraaf niet kunnen gerespecteerd worden, kan er ook achteraf nog bekeken worden of dit als een afzegging door corona oorzaken kan aanzien worden, en om deze reden uitgesteld kan worden naar een latere datum. Elke afzegging moet wel onmiddellijk telefonisch bij de NOC-CNR gemeld worden en daarna onmiddellijk via mail bevestigd worden (noc-cnr@volleybelgium.be &covid@volleybelgium.be)! Daarnaast moeten uiteraard de tegenstander en de eventueel aangewezen scheidsrechter telefonisch worden geïnformeerd.

En wat met de rangschikking ?

Stijgen/dalen in de gewestelijke en provinciale reeksen (alle teams excl Heren A)

Indien door omstandigheden (lock-down, ...) niet elke ploeg in elke reeks minstens de helft van de competitie afgewerkt heeft, wordt de competitie geannuleerd. In het andere geval wordt er altijd een eindrangschikking gemaakt, indien nodig met correctiemethodes zoals die vorig seizoen toegepast zijn (de eindstand wordt bepaald door het wedstrijdquotiënt: het aantal behaalde wedstrijdpunten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden). Ploegen stijgen en dalen zoals voorzien in het ontmoetingsreglement, behalve die ploegen die stijgen of dalen naar een reeks die geannuleerd is. Bijvoorbeeld een ploeg van eerste gewest zou promoveren, maar omdat de provinciale competitie geannuleerd werd, kan de gewestelijke ploeg geen aanspraak maken op promotie. Voor promotie van promo 1 (Dames A) naar nationale daarover is nog niks bekend.

Vroegtijdige beëindiging van de competitie in nationale (Heren A)

 • Bij (1 reeks) minder dan de helft van de speelrondes gespeeld (volgens de kalender)

Er wordt geen eindstand opgemaakt, de competitie wordt als niet gespeeld beschouwd. Er zullen geen teams promoveren of degraderen.

 • Bij (alle reeksen) gelijk aan of meer dan de helft van de speelrondes gespeeld (volgens de kalender)

De eindstand wordt bepaald door het wedstrijdquotiënt, het aantal behaalde wedstrijdpunten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden. Op basis van de berekende eindstand zullen er teams promoveren en degraderen.

Indien er aan het einde van het seizoen nog voldoende ruimte is en het spelen van wedstrijden weer toegestaan is, zal er gekeken worden of er nog een vorm van nacompetitie georganiseerd kan worden om de promotie/degradatie te bepalen. De vorm waarin dit gespeeld wordt zal later bepaald worden.

Algemene richtlijnen in alle niveaus

 • Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand !

 • Heb je gezondheidsklachten? Blijf thuis, bezoek je behandelde huisarts en laat je testen;

 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen ( spelers, coaches, officials, supporters, ..);

 • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten ezelf);

 • Vermijd drukte of grote groepen;

 • Was vaak je handen met water en zeep/handgel, ook voor en na bezoek van je sportlocatie;

 • Gebruik enkel je eigen materialen (handdoeken, drinkbussen, etc.);

 • Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bent;

 • Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels.

 • Verwittig je clubsecretaris, ook bij twijfel of quarantaine in het belang van je eigen team, de andere teams in de club, de vrijwilligers en de collegaclubs.

© 2021 VC FH Nijlen. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper. Powered by JanW-IT