Richtlijnen coronamaatregelen : overzicht

Huidige maatregelen, we geven de ''gevolgen'' voor het volleybal en onze clubwerking - UPDATE 27/01/2022

Zaalsporten terug met publiek (vanaf vrijdag 28/01)

Publiek weer toegelaten bij sportwedstrijden. In zalen met een goede luchtkwaliteit (beter dan 900 ppm) mag de volledige capaciteit worden benut.  De ploegen die aan het spelen zijn letten -samen met de coach -op de CO2 meter aan de ingang en zorgen voor voldoende ventilatie op basis van de gekende maatregelen (poort, klapdeuren etc)

Aantallen : onder 50 personen zonder Covid Safe, vanaf 50 personen verplicht Covid Safe. Bij ons zullen de meeste matchen vallen onder 50 personen, maar op verplaatsing met 3 velden kan u snel boven de 50 geraken.

Bij thuiswedstrijden waar er meer dan 50 supporters verwacht worden , zal de klapdeur gesloten zijn en dien je toegang te verschaffen via de cafetaria (met covid safeticket)

Algemeen meegeven dat er lokaal strengere maatregelen kunnen gelden (gesloten kleedkamers, verplicht CST enz etc, u leest het onderaan deze pagina bij Wedstrijden op verplaatsing afhankelijk van lokale regels/verstrengingen

Cafetariatoegang + sluitingsuur om 0u00  

De cafetaria volgt de horecaregel. Er blijft een verplicht CST nodig (de tappers van dienst zullen dit scannen in het weekend bij binnenkomst of bij uw bestelling aan de tafel, in de week scant u altijd uw CST op de voorziene plek) Dit wordt automatisch 24u door de app vastgehouden bij eventuele controle.

Er mag ook met maximaal zes personen aan tafel gezeten worden.  Er mag niet staand geconsumeerd worden.  U kan eventueel de wedstrijd volgen vanuit de cafetaria voor zover er zitplaatsen zijn zonder dat meubilair verzet wordt. Concreet zal de cafetaria alle dagen om 00u00 sluiten. Het is verboden om in de kleedkamers of zaal zelf drank mee te nemen, ook na 23u00 (zie puntje kleedkamers)

Mondmasker vanaf 6 jaar

Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf de leeftijd van 6 jaar. Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers...

Over het algemeen geldt de mondmaskerplicht van het moment je de sportinfrastructuur betreedt, behalve als dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche) of om iets te eten of te drinken.Wisselspelers vanaf 6 jaar dragen een mondmasker. De hoofdcoach dient geen masker te dragen (maar respecteert de afstand)

De toegang naar de zaal worden afgesloten op speeldagen waarbij er meer dan 50 supporters per wedstrijd aanwezig zijn.. De zaal is bereikbaar via de cafetaria (waar dus de horecaregels gelden) Graag dus uw CST (vanaf de leeftijd van 16 jaar) spontaan tonen aan de medewerkers, u ontvangt een stempel waardoor u de ganse dag binnen en buiten kan en niet elke keer uw CST moet scannen. 

Kleedkamers

De kleedkamers blijven open, maar beperk het gebruik, verlucht voor -en na het omkleden/douchen. U mag als sportgroep maximaal 15 minuten de kleedkamers gebruiken. Geen ploegen mixen.  Om de zaal te verlaten, zal u langs de cafetaria moeten lopen (als uw CST reeds gescand is bij binnenkomst, kan u de stempel tonen)  In de week wordt de sporthal gesloten om 23u20 (zodat u nog even kan omkleden)

Corona in het gezin (samenwonend onder één dak) :

Je gaat niet trainen of spelen indien er een besmetting in het samenwonend gezin zit (bv broer, zus of ouders) Concreet : je gaat als senior niet trainen, spelen of coachen als er in uw gezin corona optreedt (bv je kinderen of je partner), maar ook jeugdspelers gaan niet trainen/spelen als mama of papa of een broer of zus corona heeft. (en jullie wonen onder hetzelfde dak) Deze regel geldt ook voor dubbel gevaccineerden met boosterprik. Wees voorzichtig bij twijfel.

Getest:

Ben je in afwachting van het resultaat van een test, dan ga je niet trainen, spelen of coachen, ook al verwacht je dat je negatief bent. Je wacht op de uitslag. Door de booster of het 2x vaccineren kan je besmettelijk zijn, maar zelf weinig of geen symptomen hebben. Een zelftest is algemeen aangewezen wanneer je ziektesymptomen hebt, bij een positief resultaat zal je een PRC of antigeentest moeten laten doen. Een zelftest biedt geen 100% zekerheid, dus hou alle regels (afstand, masker etc) in acht.

Wanneer begint een quarantaine/isolatie bij een besmetting te tellen?

Indien er symptomen zijn, begin je vanaf de eerste dag met symptomen te tellen. Zijn er geen symptomen, dan tel je vanaf de dag van de positieve test. De huisdokter of contacttracing zal u hierover ook informeren. Je volgt de afgesproken tijdslijn alvorens terug te gaan sporten, zowel voor jezelf als je ploegmakkers.

Wedstrijden

Wedstrijden kunnen niet zomaar geschrapt worden, daarvoor bestaan de nodige procedure, neem bij een besmetting onmiddellijk contact met uw trainer die met onze secretaris zal overleggen.

Begrip
Mogen we tenslotte uw blijvend begrip vragen voor onze medewerkers voor -en achter de schermen, zij proberen om de organisatie al weken zo veilig als haalbaar te houden. Helaas hebben wij ook geen impact op de genomen beslissingen die boven ons hoofd genomen worden en dagelijks lijken te wijzigen.
 

Richtlijnen :

 • Voelt u zich ziekjes, pas dan voor de training of zelfs wedstrijd en contacteer uw trainer
 • Draag een mondmasker voor en na de training => bij elke verplaatsing in de sporthal
 • Op verplaatsing spelen : mondmasker in de auto verplicht vanaf 6 jaar voor inzittenden indien je niet uit hetzelfde samenwonend gezin komt en er nog anderen in de auto zitten
 • Indien mogelijk kleedkamers vermijden, gebruik je toch kleedkamer, volg de ventilatie regels voor en na het douchen (bij FH is hiervoor de richtlijn gedeeld met de ploegverantwoordelijken)
 • Zorg voor ventilatie (zelfs bij koud weer) desnoods open je af en toe de deuren of poort
 • Cafetaria : horecaregels en scan uw CST altijd aan de toog. 
 • Hanteer als medewerker de ventilatierichtlijnen (buitendeur, cafetaria, keuken, kleedkamers) Bij FH is hiervoor de richtlijn gedeeld met de ploegverantwoordelijken en trainers

De regels zijn niet altijd even duidelijk, ze worden voortdurend aangepast. Voor sommige zaken zijn we als club misschien iets strenger dan de regels voorschrijven. We proberen jullie correct te informeren, telkens er iets wijzigt. Zorg goed voor jezelf en bijgevolg ook voor de anderen in je ploeg.

De gezondheid & veiligheid van onze spelers, trainers, coaches en alle medewerkers (SR, markeerders etc) blijft voor ons prioriteit.  We vragen dan ook aan iedereen om de regels zo goed mogelijk op te volgen (ook al zit er veel moeheid in) en bijzonder voorzichtig te zijn

Hou het veilig !

Voor ons sportcomplex :

Handgel blijft ter beschikking in de inkomhal voor alle bezoekers en voor onze medewerkers achter de toog, ontsmettingsmiddel is in de zaal aanwezig. Voor FH Nijlen zullen de ploegen van dienst (helpers dragen altijd mondmasker) ingeschakeld worden voor de actieve controle, iedereen die zich laat ''controleren'' zal een stempel krijgen en daarmee kan je gans de speeldag binnen en buiten lopen.
Omdat dit één ruimte is, zal er eenmalige controle gebeuren bij het binnengaan in de cafetaria, u kan de zaal niet meer in langs de klapdeur op wedstrijddagen. Wij gaan ervan uit dat iedereen zich houdt aan de maatregelen door de informatie die overal gedeeld werd en er dus geen discussie of interventies nodig zijn.
 
Het ventilatieplan blijft van toepassing, daarom zullen ramen en deuren/poort regelmatig geopend worden in onze zaal en cafetaria zodat de CO2 meter onder de 900 blijft en luchtkwaliteit goed. Voorzie dus eventueel zeker een extra trui. In de week blijven we werken met de registraties aan de toogtablet, wij roepen iedereen op om dit grondig te volgen.
 
Ter info, de scans van de CST registratie worden wettelijk bijgehouden voor 24u (door het systeem, de club kan daar uiteraard niet aan), dus we hebben er allemaal belang bij dat iedereen goed scant. Bij een controle kan men de gegevens op de locatie uitlezen en vergelijken met de effectief aanwezigen of die gescand staan.
 

Via deze link vinden jullie de publicatie van Volley Vlaanderen die gevolgd wordt in alle reeksen, ook de provinciale en gewestelijke reeksen .

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden.  

Kleedkamers:  blijven (voorlopig) open in Nijlen

 • Kleedkamergebruik : max. 15 min per team !

 • Mondmaskers gebruiken tijdens omkleden (uiteraard niet tijdens het douchen zelf)

 • Voor & na het douchen de geblindeerde vensters openen en kleedkamerdeuren nadien laten openstaan (ventilatieregels!)

 • Beperk het gebruik van de kleedkamers tot het minimum

Wedstrijden op verplaatsing:  afhankelijk van lokale regels/verstrengingen

 • Berlaar - Wegi - Arvoc - Hellvoc -  Vennebos Schilde - Westerlo - Zandhoven - Volak - Olvoc Olen - VC Olen : kleedkamers/douches gesloten (wordt bijgewerkt- indien info doorkomt)

 • CST verplicht : Olvoc Olen !

Vragen ?

Wij begrijpen als bestuur dat het niet evident is, ook voor ons als al onze vrijwilligers niet, maar wij stellen alles in het werk om wettelijk in orde te blijven bij de controles en eveneens volleybal aan te bieden in zo veilig mogelijke omstandigheden. De gezondheid van onze spelers en medewerkers staat voorop. Daarvoor rekenen we in een clubwerking op het gezonde verstand en solidaire medewerking van eenieder om samen aan de slag te gaan. 

Alle medewerkers actief in onze club trachten op vrijwillige basis alles zo goed mogelijk te laten verlopen in het algemeen belang : zij verdienen enkel appreciatie als ze u aanspreken over bepaalde zaken, lees de afspraken na en volg ze mee op ! Spreek mekaar aan of help de vrijwilligers van dienst indien nodig

Surf regelmatig naar onze website

Klik hier om alles uitvoerig na te lezen rond de ventilatiemaatregelen bij FH Nijlen - CST en mondmasker geldt bovenstaande info en zijn dus verstrengd- (laatste update 04/11/2021)

Klik hier om alles uitvoerig na te lezen rond de controle CST in de cafetaria (laatste update 19/11/2021) Op weekdagen wordt deze procedure gevolgd, op speeldagen geldt de regel in gans ons complex aan de toegangsdeur door de ploeg van diest

Algemene Richtlijnen 

Test u of iemand in uw gezin positief ?   Volg de richtlijnen van de overheid en breng ons clubsecretariaat  ALTIJD op de hoogte zodat er gekeken kan worden naar wedstrijden/trainingen i.v.m. uw ploegmakkers en het risico om lokale clusters te voorkomen. 

OOK ALS U IN AFWACHTING BENT VAN EEN UITSLAG VAN EEN TEST GAAT U NIET TRAINEN OF GAAT U NIET MEE NAAR WEDSTRIJDEN !

 

Hierbij herhalen we de algemene regels

Bij nieuwe richtlijnen vanuit de federale of lokale overheid zullen we uiteraard schakelen. 

Wij hopen u via deze weg geïnformeerd te hebben, voor vragen of suggesties, aarzel niet om ons te contacteren.