Ongeval/verzekering

SPORTONGEVALEen sportongeval op training of tijdens wedstrijd is helaas snel gebeurd. Zoals de reglementen voorschrijven, beschikken we bij FH Nijlen over een verbandkoffer die in de sporthal aanwezig is. Eveneens is er ijs ter beschikking. Maar soms volstaat het niet en dient een doktor geraadpleegd te worden.

Vanuit de volleybalbond ben je verzekerd bij Ethias. Op deze pagina kan u de nodige achtergrondinformatie bekomen en de noodzakelijke verzekeringsdocumenten zelf downloaden.

 

Wat te doen bij een sportongeval?

Een ongeval moet in principe binnen de 8 dagen aangegeven worden. Dit doe je door het aangifteformulier in te vullen en zo snel mogelijk te bezorgen aan de secretaris die dit dan zal het ingeven via het extranet van Ethias. Ga als volgt te werk:

Aangifteformulier (klik op de naam om te downloaden)

 • Download het aangifteformulier hierboven en druk het af

 • Vul van luik A alle gegevens over jezelf en het ongeval in (vak 1 moet dus niet ingevuld);

 • Vul luik B in en breng een gele klever van je ziekenfonds aan, vergeet dit niet

 • Laat luik C invullen door de arts;

 • Bezorg het fomulier persoonlijk en volledig ingevuld aan onze secretaris.

 • Onze secretaris doet aangifte bij Ethias via extranet en bezorgt jou via e-mail het dossiernummer;

 • Zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift, ontvang je per post een melding met het dossiernummer, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest.

 • Je dient eerst zelf alle rekeningen te betalen en de tussenkomst van het ziekenfonds te vragen. Vervolgens moet je de bewijsstukken van medische kosten overmaken aan Ethias (gelieve steeds dossiernummer en rekeningnummer te vermelden). Ethias betaalt de behandelingskosten steeds rechtstreeks aan het slachtoffer terug.Het verdere beheer en de afhandeling van het schadegeval gebeurt rechtstreeks door Ethias. Vergeet niet bij de communicaties met Ethias het refertenummer Ethias te vermelden.

  Voor te leggen schadebewijsstukken :

  Medische kosten (honoraria, ziekenhuisfacturen, apothekerskosten, ...) kunnen door het slachtoffer worden voldaan, waarna het slachtoffer de getuigschriften voor verstrekte hulp/facturen indient bij de mutualiteit met het oog op tussenkomst. De mutualiteit levert een kwijtschrift af met opgave van de persoonlijke opleg.

  De verzekeraar komt tussen in deze persoonlijke opleg mits voorlegging van :

  • origineel kwijtschrift afgeleverd door de mutualiteit

  • originele apothekersnota’s

  • ziekenhuisfactuur

Genezingsattest

Vooraleer u terug kan/mag spelen, dient u ALTIJD een genezingsattest op te sturen, zonder dit attest bent u niet verzekerd indien u hervalt of een nieuwe kwetsuur oploopt. Na ieder aangegeven ongeval moet een genezingsattest worden ingediend (zelfs indien er geen enkel schadebewijsstuk wordt voorgelegd en Ethias niet tot tussenkomst gehouden is)

De verzekeringsmakelaar Ethias is gevestigd te:

Ethias – Sportongevallen – volleybal
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
011/28.21.21
info.verzekering@ethias.be

Nog wat meer achtergrondinformatie ((klik op de naam om te downloaden))

GDPR en verdere werking

Zodra je dossier is ingegeven verloopt alle communicatie tussen het slachtoffer van het ongeval en de verzekeringsmaatschappij. Een speler is zelf verantwoordelijk voor het genezingsattest en de verdere communicatie

Nog vragen

Vragen over de verzekering zijn welkom bij onze secretaris Gerry Leemans via secretariaat@FHnijlen.be. Meer contactgegevens vindt u bij contactgegevens

Maar uiteraard hopen we dat je deze pagina nooit nodig hebt !