Bestuur - Werkgroepen

Clubbestuur

  • Jos Jacobs
  • Marc Vydt
  • Sofie Jacobs
  • Marc Jacobs
  • Alec Janssens
  • Gerry Leemans

Kalender bestuursvergaderingen

Vergaderingen : maandelijks. Ze worden aangekondigd op onze website.

Daarbuiten kunnen we rekenen op een pak vrijwilligers. Deze medewerkers zetelen niet in het dagelijks bestuur, maar ze nemen wel een specifieke taak voor hun rekening. Het spreekt voor zich dat een uitbreiding en aanpassing van het takenpakket een continu gegeven zal zijn.

Secretariaat, pers en communicatie

- Kalenderopmaak (competitie & beker)
- Inplannen bekercompetitie & kalenderwijzingen tijdens het seizoen 
- Verzekering, ongevallen
- Interne ledenadministratie 
- Communicatie met gemeente en bonden (Volley Antwerpen, Volley Gewest Herentals/Volley Vlaanderen/Volley Belgium)
- Opstellen & opvolgen subsidies (basis, jeugd, infrastructuur, erkenning -en jeugdsportfonds)
- Communicatie met pers & media
- Klaarleggen wedstrijdbladen/tablets + alle nodige formulieren voor het competitieverloop
- Beheer website, instagram en facebookpagina
- Administratieve ondersteuning algemene clubwerking
Het aanspreekpunt voor deze cel : Gerry Leemans

Sportief beleid

- Teamleaders eerste ploegen : dames A en heren A
- Aantrekken van nieuwe trainers en spe(e)l(st)ers in functie van het algemene sportbeleid.
- Scouten van seniors en jeugd met het oog op eventuele transfers. 
- Ploegindelingen 
- Eerstelijns contact trainers + spelers
Deze cel wordt opgevolgd door het dagelijks bestuur, het jeugdbestuur & de voorzitter 

Financien

- Schatbewaarder
- Weergeven budget: maand en jaarbudget
- Facturatie en boekhouding
Het aanspreekpunt voor deze cel : Alec Janssens

Jeugdbeleid

- Eén persoon is samen met en de 2 vleugelverantwoordelijken de eindverantwoordelijke voor het jeugdbeleid
- Ontwikkelen en begeleiden van nieuwe activiteiten.
- Contacten verzorgen met de ouders. Vragen van sportieve aard.
- Verzorgen van het jeugdsecretariaat 
- Publicatie jeugdzaken op de website
- Organiseren van diverse wervingsacties voor nieuwe jeugdleden.
- Rijschema's maken voor de diverse jeugdteams 
- Mee bewaken van het sportbeleidsplan en het jeugdcharter
- Aanduiden van ploegbegeleiders voor de jeugdteams (peter en meters)
- Bezorgen van alle coördinaten van de spelers van de diverse teams aan de diverse trainers
- Organiseren van algemene jeugdvergadering voor spelers + ouders(meedelen ploegindelingen - structuur - verantwoordelijkheden).
- Organiseren van trainersvergaderingen met de jeugdtrainers.
Deze uitgebreide werkgroep wordt opgevolgd door de jeugdverantwoordelijken onder leiding van Sofie Jacobs Gerry en Tim werken ondersteunend mee. 

Events

- Coördinatie & opvolging van diverse niet-sportieve activiteiten
- Coördineert en helpt eventueel mee met de organisatie van alle activiteiten voor-tijdens-na het seizoen. De verantwoordelijke houdt een oogje in het zeil bij organisatie vanuit de teams en stuurt bij waar nodig… met speciale aandacht voor timing-publiciteit enz…
Deze cel wordt opgevolgd door Jos Jacobs

Logistieke ondersteuning en werkgroepen

- Hierin vallen alle logistieke ondersteuningen bij FH voor de sportieve als niet sportieve werking. Dit gaat van herstellingen aan de sporthal tot aanduidingen markeerders. Enkele highlights van de opvolging
- Cafetaria verantwoordelijke - bestellingen brouwer : Marc Vydt & Alec Janssens
- Beheer sleutels sporthal : Gerry Leemans
- Inkomverantwoordelijke Heren en Dames A : Jos Jacobs
- Aanstellen markeerder en jeugdscheidsrechters: Gerry Leemans en Sofie Jacobs
- Reclamepakketen partners : Gerry Leemans
- Kledinglijn FH en contactpunt JAKO: Gerry Leemans
Deze werkgroep wordt zoals u kan zien opgevolgd door het dagelijkse bestuur