Jeugdnieuws

In het seizoen 2020-2021 willen we opnieuw extra stappen zetten op vlak van de jeugdwerking en de opstart van 2019-2020 verder uitbouwen. Vorig jaar werd onze club opnieuw bekroond als een 3-sterrenclub. Vanuit het sporttechnisch kader willen we deze kwaliteitsbekroning behouden en zelfs uitbouwen. Onze jeugd krijgt een aparte sectie op de site omdat ze de toekomst van onze club vormt.

Onder leiding van onze jeugdcoördinator Sofie Jacobs en de 2 vleugelverantwoordelijken wordt er gekeken naar sportieve, technische als extra-sportieve zaken.  Voor het sportieve is er regelmatig afstemming met de seniortrainers. Dit gebeurt door regelmatige overlegmomenten binnen de werkgroep 'jeugdwerking'. Hierin zetelen niet enkel trainers, maar ook ouders. Elk team heeft ook een peter of meter

Op technisch vlak streven we naar de technische leerlijn. Vanuit de opzet moet elk kind in een bepaalde leeftijdscategorie op het einde van het seizoen bepaalde zaken beheersen of zo dicht mogelijk aansluiten bij deze doelstelling.

Extra sportief zal de werkgroep jeugdwerking ook enkele  zaken op poten zetten. De blikvanger wordt opnieuw de meerdaagse trainingsstage in december, als vervolg op het succes van vorig jaar. Maar ook een dropping, carnavalsmoment, zandstage voor onze U11 en zandbakkers, enz staan op de agenda. Dus leeftijdsgebonden activiteiten.

Tevens wil de jeugdwerking ook meewerken aan het sociaal en maatschappelijk kader. Zo gaan we in tegen pesten en ondersteunen we de ‘Top in sport’actie.  

Vanuit het milieubewust leven willen we onze jeugd zoveel mogelijk herbruikbare drinkbussen naar de sporthal laten meenemen.


De trainers worden ondersteund met bijscholing en opleiding zoals u op de andere pagina’s kan zien. Zo scholen we ons trainerskorps continu bij.

De werkgroep jeugd verwacht wel inbreng en participatie van onze (jeugd)leden/ouders. Zo worden de U17 jongens en meisjes via een beurtrol ingezet voor het leiden van jeugdwedstrijden. Enkel op die manier kan de competitie tot een goed einde gebracht worden. Er zijn immers vrijwilligerstekort. Ook enkele ouders springen wat bij. Zo hoeft je niet perse aan alles deel te nemen, maar bv. wil je graag een avondje koken op de jeugdstage, of gewoon een bepaalde taak opnemen (mee de deur aan deur verkoop van de wafels op u nemen) alle beetjes helpen. Vanuit deze filosofie willen we een groot jeugdkader in kleine haalbare deeltjes hakken.


Jaarlijks zullen ook de doelstellingen beoordeeld en bijgestuurd worden.

Wil jij deel uitmaken van de werkgroep, dat kan sportief (coaching), extra sportief (nadenken over activiteiten) of logistiek (kookouder,vervoer regelen….) laat zeker iets van je horen bij Sofie Jacobs of mail naar jeugd@FHnijlen.be. Je moet geen groot engagement nemen, maar door alle kleintjes kunnen wij bouwen tot een groter geheel.